Disclaimer

BAZ Groep B.V. spant zich in om de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie tijdelijk niet actueel is.


BAZ Groep B.V. kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de weblinks.


Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleent.
BAZ Groep B.V. is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina of weblinks te kunnen raadplegen.


Deze website wordt beschermd door copyright en is het exclusieve eigendom van BAZ Groep B.V..
BAZ Groep B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. BAZ Groep B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging .